Promei


Érettségi felkészítő - az imádságról II.

 PowerPoint letöltése itt >>

 

Máté 26:39

Urunk imádsága a Gecsemánéban

 

Megváltónk imádságából, mikor a szenvedések órájában könyörgött, több tanulságot vonhatunk le:

 

1. Magányos imádság volt: Még három kedvenc tanítványát is hátrahagyta. Végy te is alkalmat a magányos imára csendes szobádban! (nem lehet kielégítő az imaéletünk ha csak közösségben, gyülekezetben, ifin imádkozol.)

 

 

2. Alázatos ima volt: „... arczal leesék” vagy a másik evangéliumban: „térdre esék”. Csak aki magát megalázza Isten előtt, annak imádsága lehet kedves. (v.ö. Lk 18:10-14)

 

 

3. Gyermeki ima volt: „Atyám ...” – bűneink miatt nem lehetnek jogaink Istennel szemben, de egy gyermek „jogait” semmi nem törölheti ki az atya szívéből!

 

 

4. Kitartó imádság volt: Háromszor imádkozott. Ne tágítsatok, míg meghallgatást nem nyertek. (v.ö. Lk 18:1-8) Vagy: „A könyörgésben állhatatosak legyetek ...”

 

 

5. Megadással teljes imádság volt: „Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te!” Engedj – úgy Isten is engedni fog! A te dolgod csak annyi, hogy engedelmeskedj, a többit bízd Őreá!

 

 

Egy feladatlapot is kitöltöttünk ifin, ha szeretnéd megnáézni katt ide: >>

 

 

 

Néhány idézet

 

C. S. Lewis:

„Isten nem kívánságteljesítő automata”

 

E. M. Bounds:

„Senki sem tud jelentős és tartós munkát végezni Istenért, aki nem az imádság embere, és senki sem lehet az imádság embere, aki nem szán sok időt imádkozásra.”

 

C. S. Lewis:

„Amikor imádkozunk meg kell nyitnunk magunkat Isten felé, úgy ahogy vagyunk, nem úgy ahogy gondoljuk, hogy lennünk kellene. A gondolataink kellenek, hogy az imádságaink legyenek. Ahelyett, hogy tettetni próbálnánk bármit is, a valódi gondjainkkal kapcsolatban kell kérnünk.”

 

E. M. Bounds:

„Az imádságról alkotott lebecsmérlő véleményünk egyértelműen meglátszik abból, hogy milyen kevés időt töltünk imádkozással.”

 

Eugenia Price:

 „Az imádság az emberi szív kitárulkozása az Istennel való beszélgetésben. Minél természetesebb az ima, annál valóságosabbá válik Ő. Az egész a következő képletre egyszerűsödött le számomra: az imádság két egymást szerető személy dialógusa.”

 

E. M. Bounds:

 „Az emberekkel beszélgetni Istenről nagyszerű dolog, de Istennel beszélgetni az emberekről még nagyszerűbb. Soha nem fog jól és igazán sikeresen beszélgetni az emberekkel az, aki nem tanulta meg jól, hogy hogyan beszélgessen Istennel.”

 

C. S. Lewis:

„Követi-e valaha is Isten emberek javaslatát? Istennek nincs szüksége siettetésre, és az emberek semmi tettére sincs szüksége. De az tény, hogy Isten megengedi, hogy a teremtett világ minden dolga részt vegyen akaratának végrehajtásában. Hosszútávon teljesül Isten akarata, de a megvalósulás részletei függnek tettektől, beleértve az Ő teremtményének imáit is. Együtt kell működnünk Vele: ránk ruház minden hatáskört, amit csak ránk ruházhat ehhez.”

 

Ide nézz!
2004 © Oldaltérkép powered by SiteSet